АграрнС– розписки: як аграрним компанС–ям залучити мС–льйони гривень
14.06.2017

Delo.UA з`ясовувало, як функцС–онуС” С–нструмент аграрних розписок в УкраС—нС–

Р†нструмент аграрних розписок, який дозволяС” аграрС–ям отримати фС–нансування пС–д заставу майбутнього врожаю, С” поки ще новим на украС—нському ринку. Тим не менше, його вже досить активно використовують фермери на територС–С— восьми областей. За час застосування цього С–нструменту в УкраС—нС– було залучено майже мС–льярд гривень.

Delo.UA з`ясовувало, як функцС–онують аграрнС– розписки С– якС– переваги вони мають перед банкС–вськими кредитами чи С–ншими джерелами фС–нансування.

Що це таке

Аграрна розписка — це документ, за яким сС–льгоспвиробник, позичаючи грошС–, бере на себе зобов`язання поставити у майбутньому продукцС–ю (таку розписку називають товарною) або сплатити визначену суму (фС–нансова розписка). Заставою при цьому С” виключно очС–куваний урожай, а не земельна дС–лянка, на якС–й його виростили.

Скористатися таким С–нструментом можуть як юридичнС–, так С– фС–зичнС– особи. Основна вимога — мати у власностС– або в користуваннС– землю С– використовувати С—С— для вирощування с/г культур.

Використання аграрних розписок регулюС”ться Законом УкраС—ни "Про аграрнС– розписки", який набрав чинностС– 18 березня 2013 року. Державне пС–дприС”мство "АграрнС– реС”стри" С” адмС–нС–стратором реС”стру розписок, однак доступ до нього поки ще обмежений.

За даними МС–нС–стерства аграрноС— полС–тики та продовольства, зараз С–нструмент аграрних розписок використовують с/г виробники на територС–С— восьми областей: ВС–нницькоС—, ПолтавськоС—, ЧеркаськоС—, ХаркС–вськоС—, МиколаС—вськоС—, СумськоС—, ТернопС–льськоС— та ХмельницькоС—.

"Станом на початок червня 2017 року, за перС–од реалС–зацС–С— пС–лотних проектС–в С–з впровадження аграрних розписок видано 123 таких документи, що дозволило залучити сС–льгоспвиробникам близько 909 млн грн. УсС– аграрнС– розписки добровС–льно виконанС– з настанням строку виконання або виконуються боржниками", — повС–домили у мС–нС–стерствС–.

Як це працюС”

"Для прийняття рС–шення про фС–нансування пС–д аграрнС– розписки ми ретельно аналС–зуС”мо фС–нансову стС–йкС–сть клС–С”нтС–в С– С—х репутацС–ю. Процедура оцС–нки включаС” в себе оцС–нку агротехнологС–й, що застосовуються при вирощуваннС– заставного врожаю, а також обов`язковий виС—зд до клС–С”нта на поля, на яких вирощуС”ться заставний урожай. На цьому етапС– позичальник надаС” банку такС– документи: карту посС–вС–в, реС”стр засС–яних земель С– довС–дку про врожайнС–сть попереднС–х рокС–в, фС–нансовС– документи", — розповС–даС” голова правлС–ння АгропросперС–с Банку СергС–й Щепанський.

ВС–дсоткова ставка визначаС”ться залежно вС–д суми С– термС–ну кредитування, фС–нансовоС— стС–йкостС– клС–С”нта С– його досвС–ду в агробС–знесС–. Ставка по аграрнС–й розписцС– зазвичай трохи менша в порС–вняннС– з класичним кредитуванням пС–д заставу врожаю. У середньому сьогоднС– вона складаС” 19-20% рС–чних у гривнС–. Як правило, термС–н фС–нансування з використанням агророзписок становить вС–д 6 до 12 мС–сяцС–в.

Якщо в заставу надаС”ться майбутнС–й урожай кС–лькох культур, то на кожну культуру оформляС”ться окрема аграрна розписка. "У нашС–й практицС– одне пС–дприС”мство зазвичай оформляС” двС–-три розписки одночасно", — розповС–дають в АгропросперС–с Банку.

Для оформлення аграрноС— розписки обов`язково треба зареС”струвати земельну дС–лянку, на якС–й вирощуС”ться заставний урожай, у реС”стрС– майнових прав на нерухоме майно. Наступним кроком С” пС–дписання розписки та С—С— завС–рення нотарС–усом. ВартС–сть оформлення, як С– його тривалС–сть, залежить вС–д кС–лькостС– дС–лянок, оскС–льки на кожну з них треба робити виписку з реС”стру. При завС–реннС– агророзписки нотарС–ус вносить С–нформацС–ю про зобов`язання до державного реС”стру обтяжень рухомого майна та до реС”стру аграрних розписок.

ПС–дписавши документ, банк здС–йснюС” монС–торинг посС–вС–в, що знаходяться в заставС–. Порядок його проведення сторони узгоджують С– фС–ксують в самС–й розписцС–. Для кожноС— культури С” три перС–оди проведення такого монС–торингу, вони прив`язанС– до фаз розвитку рослин.

ПС–сля виконання розписки кредитор протягом трьох днС–в ставить на нС–й вС–дповС–дний штамп С– передаС” С—С— позичальниковС–. ПотС–м позичальник знову маС” звернутися до нотарС–уса, який завС–рив розписку, щоб той внС–с запис про С—С— виконання до вС–дповС–дних реС”стрС–в.

У чому вигода аграрС–С—в

"Використовуючи цей С–нструмент, я впевнений у тому, за якою цС–ною продам свою продукцС–ю. У нашС–й державС– стабС–льностС– немаС”, сьогоднС– ти розраховуС”ш, що, наприклад, кукурудза буде по 4 200, а коли настаС” час збирання — цС–ну скидають до 3 900. А тут я пС–дписав розписку з фС–ксованою цС–ною урожаю, менС– перерахували грошС–, С– я впевнений у завтрашньому днС–", — говорить Олександр Фурман, засновник та директор ТОВ "УкраС—на+", яке обробляС” близько 600 га землС– у Липовецькому районС– ВС–нницькоС— областС–.

За його словами, компанС–я минулого року пС–дписала розписки на 6 млн грн, у цьому — вже на 8 млн. ЗалученС– кошти йдуть на поповнення парку технС–ки, на закупку мС–ндобрив, засобС–в захисту та насС–ння.

"Ми закуповуС”мо бС–льше мС–нерального добрива, закуповуС”мо бС–льше С–нтенсивних сортС–в. Можемо дозволити собС– оригС–нальнС– препарати захисту. На сС–льськогосподарську технС–ку йдуть кошти, наприклад, торС–к ми купили зернозбиральний комбайн", — розповС–даС” Фурман.

"У нас дехто в районС–, коли лише з`явився цей С–нструмент, ставився досить скептично — купа паперС–в, а невС–домо взагалС–, працюватиме воно чи нС–, — додаС” пС–дприС”мець. — Я перший скористався С– задоволений. Та й надалС– планую використовувати".

Перспективи використання

Прикладом вдалого використання аграрних розписок С” БразилС–я, де уряд запровадив аграрнС– розписки ще в 1994 роцС–. Першочерговою метою впровадження цього С–нструменту був захист постачальникС–в та трейдерС–в за зобов`язаннями С—х клС–С”нтС–в-фермерС–в на фонС– кризи неплатежС–в. З того часу аграрнС– розписки згенерували бС–льше $30 млрд обС–гового капС–талу для малих та середнС–х фермерС–в. Багато в чому саме вони сприяли становленню БразилС–С— як глобального лС–дера у сферС– виробництва зернових.

Зараз розписки та похС–днС– С–нструменти забезпечують до 60% фС–нансування оборотного капС–талу бразильських фермерС–в. Часто дехто з них повнС–стю формуС” обС–говС– кошти за рахунок цього С–нструмента.

На думку експертС–в, враховуючи досвС–д БразилС–С—, де на 70 млн га землС– було залучено $30 млрд, УкраС—на С–з 35 млн га оброблюваних земель може потенцС–йно залучити в агробС–знес $10-15 млрд.


Источник: delo.ua Версия для печати
Комментарии
 
Ваш комментарий
 Имя   Город
  до 500 символов
 

 
Еще новости

  • В "Укрзализныце" рассказали, как будут избавляться от "зайцев" в электричках
  • Комфорт, стандарт, эконом: Как "Укрзализныця" будет делить поезда по категориям
  • Для кого подорожает электроэнергия в 2018 году
  • На поправку: какие частные клиники больше всего зарабатывают
  • "Укрзализныця" пока не подписала контракт с Hyundai Rotem - Кравцов
  • "Укрзализныця" в 2018 году может повысить стоимость билетов на поезда
  • Чи можна в УкраС—нС– заробляти на сувенС–рах
  • Топ-5 самых доходных пивоваренных компаний Украины
  • Кто больше всех заработал на торговле топливом в Украине
  • Как бизнесу организовать свой хакатон