Главная » Украина » Новости

РС–к Гройсмана: ТОП-5 економС–чних досягнень С– провалС–в чинного уряду
14.04.2017

Як бС–знес С– експертне середовище оцС–нюС” перший рС–к роботи КабС–нету мС–нС–стрС–в на чолС– з Володимиром Гройсманом

СьогоднС–, 14 квС–тня, виповнюС”ться рС–вно рС–к з моменту призначення Володимира Гройсмана прем`С”р-мС–нС–стром УкраС—ни. Минулого року у цей день, виступаючи у ВерховнС–й РадС–, новообраний голова уряду пообС–цяв усС–м "показати, як керувати державою". Delo.UA опитало експертС–в та представникС–в бС–знес-спС–льноти з метою з`ясувати, наскС–льки це йому вдалося у економС–чнС–й площинС–, С– склало рейтинг 5 найбС–льших успС–хС–в С– найбС–льших провалС–в чинного КабС–нету мС–нС–стрС–в.

Провали

ВС–дсутнС–сть пенсС–йноС— реформи

Попри всС– обС–цянки про пС–двищення пенсС–й, законопроект про проведення пенсС–йноС— реформи досС– не внесений до парламенту. "З травня 2016-го по квС–тень 2017-го ми дуже багато всього чуС”мо, що уряд збираС”ться зробить у планС– пенсС–й, але законопроекту ми ще не побачили", — говорить Тарас Козак, президент С–нвестицС–йноС— групи УНР†ВЕР. НагадаС”мо, згС–дно з меморандумом МВФ, проект пенсС–йноС— реформи маС” бути затверджений у ВР до 1 сС–чня 2018 року.

ВС–дсутнС–сть приватизацС–С—

ДС–яльнС–сть виконавчоС— гС–лки влади у напрямку продажу об"С”ктС–в державноС— власностС– поки залишаС” бажати кращого. Через це уже фактично позбувся посади голова Фонду держмайна Р†гор БС–лоус. "Повна вС–дсутнС–сть приватизацС–С— ще раз пС–дкреслюС”, що контроль над фС–нансовими потоками держпС–дприС”мств залишаС”ться основним джерелом полС–тичноС— корупцС–С— в УкраС—нС–", — вС–дзначаС” виконавчий директор Центру економС–чних стратегС–й ГлС–б Вишлинський.

ВС–дсутнС–сть земельноС— реформи

Експерти вС–дзначають, що хоча рС–шення про продовження мораторС–ю на продаж сС–льськогосподарських земель С– приймаС”ться у парламентС–, уряд теж несе пряму вС–дповС–дальнС–сть за те, що в УкраС—нС– досС– не запрацював ринок землС–. "Продовження мораторС–ю — це найбС–льше розчарування останнього року", — каже Павло Кухта, заступник керС–вника СтратегС–чноС— групи радникС–в з пС–дтримки реформ (SAGSUR).

ВС–дсутнС–сть реформи регламенту С– процедур КабмС–ну

Роботу апарату КабС–нету мС–нС–стрС–в потрС–бно переводити на якС–сно новий рС–вень, вважають експерти. "Системне недосягнення цього уряду — це фактичне не проведення реформи самого уряду. Процедури в КабС–нетС– мС–нС–стрС–в залишаються архаС—чними, С– це незручно для бС–знесу", — вважаС” голова ОфС–су ефективного регулювання (BRDO) ОлексС–й Гончарук.

Справа НасС–рова

Усунення голови ДФС за допомогою НАБУ експертне середовище сприйняло як демонстрацС–ю недостатньоС— полС–тичноС— ваги Володимира Гройсмана. "ДФС пС–дпорядковуС”ться КабмС–ну, та прем"С”ру не вдалося звС–льнити його голову так, щоб було зрозумС–ло, що це зроблено через його неефективну дС–яльнС–сть на чолС– ДФС. Довелося робити це через НАБУ", — говорить Тарас Козак.

УспС–хи

Податкова реформа

Представники дС–лових кС–л позитивно оцС–нюють доволС– таки прогресивнС– змС–ни у податковому законодавствС–. "Запуск публС–чного реС”стру заяв про повернення суми бюджетного вС–дшкодування податку на додану вартС–сть унеможливлюС” корупцС–ю при вС–дшкодуваннС– ПДВ, створюС” рС–внС– умови для кожного пС–дприС”мця, тим самим полегшуС” ведення бС–знесу в УкраС—нС–", — стверджуС”президент АмериканськоС— торговельноС— палати в УкраС—нС– АндрС–й Гундер.

Спрощення регуляторноС— полС–тики

КабмС–н Гройсмана значну увагу придС–ляв питанню дерегуляцС–С—, що сприятливо впливаС” на бС–знес-середовище. "Почався системний перегляд всС–х нормативних документС–в, за останнС–й час було скасовано близько 1,5 тис. рС–зних непотрС–бних С– неактуальних папС–рцС–в", — розповС–даС” Павло Кухта.

Зменшення контролю за цС–нами на продовольчС– товари

Експерти сходяться на думцС–, що важливим досягненням чинного уряду С” зменшення державного регулювання цС–н на продовольчС– товари. "Це — радянський пережиток, який дуже сильно утримував вС–д розвитку нашу харчову промисловС–сть, а разом з нею С– весь аграрно-промисловий сектор. Це саме та сфера, у якС–й ми маС”мо конкурентну перевагу, у якС–й можемо розвиватися, а ми сам себе вС–д цього утримували через цС–нове регулювання", — говорить Кухта.

ПС–двищення тарифС–в на газ

Також експерти позитивно оцС–нили вирС–внювання тарифС–в на газ для населення та промисловостС– за принципом С–мпортного паритету. На С—х думку, це дозволяС” лС–квС–дувати значну корупцС–ю С– неефективнС–сть, адже саме через заниженС– цС–ни на газ наша економС–ка С” однС–С”ю з найменш енергоефективних у свС–тС–.

Зростання економС–ки

Одразу декС–лька експертС–в вС–дзначили, що продовження жорсткоС— бюджетноС— полС–тики сприяло вС–дновленню зростання економС–ки УкраС—ни. "Р†нС–цС–йоване урядом зростання державних видаткС–в стало вагомим компонентом зростання ВВП в другС–й половинС– минулого року", — вважаС” керС–вник аналС–тичного пС–дроздС–лу групи ICU Олександр Вальчишен. Разом з тим, значною мС–рою на вС–дновлення економС–чного зростання вплинула сприятлива кон"юнктура на зовнС–шнС–х ринках С– хороший урожай. Тому говорити про заслуги уряду у цьому питаннС– ще рано.


Источник: delo.ua Версия для печати
Комментарии
NinoFrogs     Тутаев     11 октября, 2017 14:50
В интернете целый ряд позновательных заметок о пикантном положении и роддомах, но они какие-то неточные. Не имеется названий перинатальных центров, адресов, советов настоящих врачей. А желательно бы увидеть последнюю речь, актуальную в данном году – с новейшими технологиями, тарифами и новостями.
Идеально, чтобы еще и позновательная инфа для будущих и реальных мам. Все это обнаружила собственно здесь. Точно, определенно, с примерами из настоящей жизни, рассказами профессионалов. Частенько захо
Dinadiemi     Чернь     06 февраля, 2018 11:55
Сахарный диабет - это болячка, при котором уровень глюкозы (сахара) в крови излишне большой. Глюкоза в тело попадает из продуктов, которые вы едите. Инсулин - это гормон, который помогает сахару пробиваться в клетки, чтобы дать им энергию. При сахарном диабете 1 типа организм перестает вырабатывать инсулин. При сахарном диабете 2 вида, который является наиболее популярным болезнью, организм заболевшего плохо применяет инсулин. Со временем обилие сахара в крови способен повредит зрение, почки и н
 
Ваш комментарий
 Имя   Город
  до 500 символов
 

 
Еще новости

  • Что предлагает законопроект об антикоррупционном суде и учтены ли рекомендации Венецианской комиссии
  • Вместо ТРЦ на Почтовой предлагают построить музей археологии
  • Топ-5 самых громких судебных процессов 2017 года
  • Школы, трамваи и скважины. Какие программы в столице будут финансировать в 2018 году
  • Как повышение учетной ставки НБУ скажется на экономике Украины
  • Медицинской реформе быть: сколько потратят из госбюджета на здравоохранение
  • Кредиты молодости нашей: смогут ли молодые семьи получить деньги из бюджета на покупку жилья
  • Сколько магазинов оштрафовали за продажу смартфонов и бытовой техники без кассового аппарата
  • Метро на Виноградарь, субсидии и флаг: на что Киев потратит 49 млрд гривен из бюджета-2018
  • Госбюджет-2018: получат ли аграрии реальную поддержку от государства