Главная » Украина » Новости

Законопроекти з децентралС–зацС–С— готовС– вже 5 рокС–в, зараз все залежить вС–д полС–тикС–в - Ганущак
Законопроекти з децентралС–зацС–С— готовС– вже 5 рокС–в, зараз все залежить вС–д полС–тикС–в - Ганущак
11.09.2014

3 вересня прем`С”р-мС–нС–стр представив план дС–й уряду пС–д назвою "ВС–дновлення УкраС—ни". Delo.UA вирС–шило дС–знатись у експерта по децентралС–зацС–С— ЮрС–я Ганущака подробицС– цього плану С– реальнС–сть виконання його у строки

3 вересня прем`С”р-мС–нС–стр АрсенС–й Яценюк представив план дС–й уряду пС–д назвою "ВС–дновлення УкраС—ни". План передбачаС” виконання семи основних цС–лей: вС–д боротьби з росС–йською агресС–С”ю до децентралС–зацС–С— та податковоС— реформи.

План по децентралС–зацС–С— передбачаС” всього три пункти. Так, за 12 мС–сяцС–в плануС”ться створити трирС–вневу структуру мС–сцевого самоврядування (регС–он, район, громада) та передати на мС–сця значну частину повноважень державних органС–в шляхом прийняття змС–н до КонституцС–С— УкраС—ни. Р†ншС– двС– цС–лС– плануС”ться виконати за пС–вроку: закрС–пити за органами мС–сцевого самоврядування власну дохС–дну базу (мС–сцевС– податки С– збори, 60% ПДФО, 10% податку на прибуток пС–дприС”мств) С– стимулювати укрупнення територС–альних громад С– пС–дтримувати С—хнС” добровС–льне об"С”днання через прийняття вС–дповС–дного закону.

Delo.UA вирС–шило дС–знатись у експерта по децентралС–зацС–С— ЮрС–я Ганущака подробицС– цього плану С– реальнС–сть виконання його у строки.

- ЯкС– повноваження державних органС–в будуть переданС– на мС–сця?

Не настС–льки важливо, якС– повноваження будуть переданС–, а принципи С—х передачС–. Так, наприклад, функцС–С— ДАБР† (ДержархбудС–нспекцС–я — Ред.), як контрольного органу за будС–вництвом, будуть переданС– органам мС–сцевого самоврядування (ОМС), але при цьому залишаС”ться також державний архС–тектурний орган, який монС–торить дС–яльнС–сть ОМС в галузС– будС–вництва та архС–тектури. В той же час до держави будуть повернутС– програми соцС–ального захисту, на якС– ОМС не мають жодного впливу. ПерелС–к самих повноважень та С—х розподС–л за рС–внями мС–сцевого самоврядування знову ж таки визначений в КонцепцС–С— реформи мС–сцевого самоврядування та територС–альноС— органС–зацС–С— влади (затверджена урядом 1 квС–тня).

- ЯкС– посади при новС–й структурС– мС–сцевого самоврядування повиннС– бути виборнС–?

Виборними залишаються тС– ж посади ОМС, як С– сьогоднС– — мС–ськС–, сС–льськС–, селищнС– голови, депутати мС–сцевих рад.

- Якщо громада зможе сама вирС–шувати, що С—й робити з грошима, чи не може виникнути ситуацС–я, коли замС–сть ремонту дорС–г чи оплати працС– бюджетникС–в грошС– будуть йти на ремонт будинку голови сС–льради?

МС–сцева рада С– зараз може вирС–шувати, на що С—й витрачати грошС–. Однак будь-яке рС–шення С” полС–тичним, тобто депутати, якС– приймають рС–шення по використанню коштС–в бюджету, С” полС–тично вС–дповС–дальнС–. Якщо немаС” постС–йного та компетентного громадського контролю — зловживання неминучС–.

- Як Ви вважаС”те, чи достатньо буде мС–сцевС–й владС– тоС— частини податкС–в, якС– передбаченС– Планом?

Невелике уточнення — 60% ПДФО — для мС–ст обласного значення, районС–в та новостворених об`С”днаних громад. До обласних бюджетС–в — 15% ПДФО та 10% податку на прибуток. Розрахунки зробленС– виходячи з обсягу повноважень, якС– закрС–плюються за ОМС. Р† вказанС– доходи пС–длягають т.з. "м`якому" вирС–внюванню.

Щодо можливостС– збалансування бюджету пС–д необхС–днС– видатки — для цього пропонуС”ться регулювати ставки мС–сцевих податкС–в та зборС–в, насамперед, податку на нерухомС–сть, який буде стягуватись з усієї площС– будС–вель. ЦС– ставки будуть рС–знС– вС–дповС–дно до призначення, категорС–йностС– та зональностС–.

- Як будуть компенсуватись дефС–цити мС–сцевих бюджетС–в?

ДефС–цит мС–сцевих бюджетС–в допускаС”ться тС–льки в частинС– бюджету розвитку. Запозичення та погашення основноС— суми боргу чС–тко регламентуС”ться Бюджетним кодексом.

- Як роздС–лити повноваження мС–ж МВС С– мунС–ципальною мС–лС–цС–С”ю, щоб С—х робота була бС–льш ефективною?

ВС–дповС–дно до концептуальних положень законопроекту про мунС–ципальну варту, це допомС–жний правоохоронний орган, який не займатиметься кримС–нальними злочинами. Фактично жодна з функцС–й державноС— мС–лС–цС–С— не передаС”ться мС–сцевому самоврядуванню. Створення мунС–ципальноС— варти дозволить вирС–шити питання, якими сьогоднС– не займаС”ться мС–лС–цС–я — дотримання вимог щодо паркування машин, шумовС– обмеження, благоустрою територС–С—, присС–кання дрС–бних правопорушень тощо.

- Кому будуть належати (С– хто буде утримувати) територС–С—, якС– не вС–дносяться до територС–альних громад?

Принцип повсюдностС– мС–сцевого самоврядування вимагаС”, щоб межС– однієї адмС–нтеродиницС– спС–впадали з межами С–ншоС— того ж рС–вня. Тобто територС–я всерединС– громад, навС–ть за межами поселення, буде пС–д юрисдикцС–С”ю ОМС.

- Чи реально виконати вищевказанС– пункти за визначенС– строки (12 С– 6 мС–сяцС–в)?

ВсС– законопроекти та С–ншС– акти пС–дготованС– ще в 2009 роцС– С– чекають С—х затвердження парламентом та С–мплементацС–С—. ВказанС– термС–ни залежать тС–льки вС–д полС–тичноС— волС–.


Источник: delo.ua Версия для печати
Комментарии
 
Ваш комментарий
 Имя   Город
  до 500 символов
 

 
Еще новости

  • Что предлагает законопроект об антикоррупционном суде и учтены ли рекомендации Венецианской комиссии
  • Вместо ТРЦ на Почтовой предлагают построить музей археологии
  • Топ-5 самых громких судебных процессов 2017 года
  • Школы, трамваи и скважины. Какие программы в столице будут финансировать в 2018 году
  • Как повышение учетной ставки НБУ скажется на экономике Украины
  • Медицинской реформе быть: сколько потратят из госбюджета на здравоохранение
  • Кредиты молодости нашей: смогут ли молодые семьи получить деньги из бюджета на покупку жилья
  • Сколько магазинов оштрафовали за продажу смартфонов и бытовой техники без кассового аппарата
  • Метро на Виноградарь, субсидии и флаг: на что Киев потратит 49 млрд гривен из бюджета-2018
  • Госбюджет-2018: получат ли аграрии реальную поддержку от государства