Початок новоС— ери для деревообробноС— промисловостС–
Початок новоС— ери для деревообробноС— промисловостС–
10.07.2015

7 липня Президент УкраС—ни Порошенко П.О. пС–дписав закон "Про внесення змС–н до закону УкраС—ни "Про особливостС– державного регулювання дС–яльностС– суб`С”ктС–в пС–дприС”мницькоС— дС–яльностС–, пов`язаноС— з реалС–зацС–С”ю та експортом лС–сома

Ми вважаС”мо, що цей закон справдС– направлений на вС–дродження деревообробноС— промисловостС–, залучення С–нвестицС–й в лС–сопромисловий сегмент та маС” стати дС–С”вим С–нструментом боротьби з експортною корупцС–С”ю. Тому вся деревообробна галузь УкраС—ни вС–таС” цей крок С– святкуС” перемогу.

ЕмоцС–С— деревообробникС–в можна зрозумС–ти. Верховна Рада пС–дтримала цей закон ще у квС–тнС–, але його пС–дписання Президентом затягнулось. Протягом останнС–х двох мС–сяцС–в навколо закону розвернулась шалена боротьба. ВС–дповС–дно до ст.94 КонституцС–С— УкраС—ни, Президент мав його пС–дписати впродовж 15 днС–в пС–сля отримання АдмС–нС–страцС–С”ю Президента, або ж ветувати чи повернути до ВерховноС— Ради УкраС—ни до повторного розгляду зС– своС—ми вмотивованими пропозицС–ями.

Коли сплинули всС– можливС– термС–ни, а закон наче загубився в кабС–нетах АдмС–нС–страцС–С— Президента (адже його було анС– пС–дписано, анС– ветовано, анС– повернуто до ВерховноС— Ради), деревообробники та автори законопроекту почали бити на сполох. Якщо не ветували С– не повернули до повторного розгляду, закон, вС–дповС–дно до КонституцС–С—, вважаС”ться схваленим та маС” бути офС–цС–йно оприлюднений. Але С– цього не вС–дбулось.

Десяток офС–цС–йних звернень та вС–дкритих листС–в так С– не дали вС–дповС–дС– на С”дине питання — чому нашумС–лий законопроект не пС–дписано С– не опублС–ковано у офС–цС–йних джерелах.
Наступним кроком став судовий позов одного з лС–дерС–в з виробництва шпону в Р„вропС– ПрАТ "Р„врошпон-Смига" до Президента УкраС—ни та Голови ВерховноС— Ради щодо неналежного виконання ними своС—х обов"язкС–в, пов"язаних з непС–дписанням та неоприлюдненням закону щодо мораторС–ю на експорт необробленоС— деревини. СлС–дом за першим позовом надС–йшли ще два — вС–д волинського деревообробного пС–дприС”мства ТОВ "ЦунамС–" та вС–д одного з авторС–в законопроекту, народного депутата УкраС—ни Миколи Томенка.

Водночас з тим до прояснення ситуацС–С— С–з непС–дписанням закону деревообробники долучили С– бС–знес-омбудсмена, офС–с якого нещодавно розпочав свою роботу в УкраС—нС–.

На думку експертС–в в сферС– мС–жнародних торговельних вС–дносин, зволС–кання з пС–дписанням цього закону було пов"язано з тим, що вС–н суперечить мС–жнародним зобов"язанням УкраС—ни перед СОТ, зокрема щодо введення будь-яких обмежень на експорт товарС–в вС–дповС–дно до ГенеральноС— угоди з тарифС–в С– торгС–влС– ГАТТ 1947. Проте згадана угода маС” декС–лька дозволених виняткС–в. Так, згС–дно положення параграфу 1 статтС– 11 ГАТТ, можливе введення "заборони чи обмеження експорту, якС– тимчасово застосовуються з метою попередження чи послаблення критичного дефС–циту харчових продуктС–в або С–нших товарС–в, що мають вагоме значення для експортуючоС— сторони". Зважаючи на це, закон щодо мораторС–ю на експорт необробленоС— деревини, що вводиться тимчасово, на 10 рокС–в, з метою вирС–шення проблеми дефС–циту деревноС— сировини на внутрС–шньому ринку, аж нС–як не порушуС” норми СОТ. Адже проблема браку деревноС— сировини в УкраС—нС– дС–йсно С–снуС”.

За даними ВсеукраС—нськоС— асоцС–ацС–С— деревообробних пС–дприС”мств, дефС–цит пиловника дуба сьогоднС– складаС” майже 80%. Так, наприклад, лС–согосподарськими пС–дприС”мствами ЧеркаськоС— областС– було виставлено на аукцС–он 1 кварталу 2015 року 8800 куб. м пиловника дубу, в той час як вС–дповС–дно до заявок деревообробних пС–дприС”мств Черкащини потреба в пиловнику дуба становить 70,65 тис. куб. м.

Якщо брати загальну статистику, то у 2014 роцС– украС—нськими пС–дприС”мствами було перероблено 7078 тис куб. м лС–соматерС–алС–в. За офС–цС–йними даними Державного агентства лС–сових ресурсС–в УкраС—ни, протягом 2015 року у пС–дпорядкованих ДержлС–сагентству лС–сах пС–д час рубок головного користування планують заготовити 7510,5 тис куб. м деревини. Тобто вся заготовлена деревина вС–д рубок головного користування може бути реалС–зована вС–тчизняним виробникам.

Тому для деревообробноС— галузС– УкраС—ни заборона на експорт круглого лС–су як можливС–сть отримання доступу до всієї заготовленоС— деревини була необхС–дна як повС–тря. На жаль, залишаС”ться таС”мницею, що саме стало вирС–шальним у тривалому протистояннС– навколо введення мораторС–ю на експорт кругляка. Але найголовнС–шим С” те, що довгоочС–куване пС–дписання закону знаменуС” початок новоС— ери для деревообробноС— промисловостС– УкраС—ни, яка протягом останнС–х рокС–в потерпала через брак сировини на внутрС–шньому ринку.

Це тС–льки перший крок, адже боротьба за розвиток вС–тчизняноС— деревообробки триваС”. НаразС– знаходяться на доопрацюваннС– мС–ж першим та другим читанням законопроекти в„–2617 та в„–2618 щодо тимчасового звС–льнення ввозу деревообробного обладнання вС–д С–мпортного мита та ПДВ. ЦС– законопроекти покликанС– тимчасово знизити податковий тиск на украС—нських деревообробникС–в, виробникС–в меблС–в та С–нших товарС–в з деревини та створити С–нвестицС–йнС– стимули для оновлення виробничоС— бази та повноцС–нного вС–дродження вС–тчизняноС— деревообробноС— галузС–.


Источник: delo.ua Версия для печати
Комментарии
 
Ваш комментарий
 Имя   Город
  до 500 символов
 

 
Еще новости

  • Единственное, что госслужба может предложить топ-менеджерам, - это самореализация
  • Порядка 70% студентов корпоративного университета попадают к нам на работу - IT-компания SoftServe
  • Волонтеры: законодательные возможности и правила сотрудничества
  • Прочнее стали
  • Первое поражение Украины в ВТО: какие выводы нужно сделать
  • Какие "майданы" можно организовать после закона о реструктуризации валютных кредитов, или Парасюк - наш президент
  • ПС–д лежачий КабмС–н вода не тече
  • Готовь сани летом
  • Личный счет за свободу
  • Почем индульгенция от НБУ?