Главная » Мир » Новости

СамС–т G20: проти чого протестували у ГамбурзС–?
10.07.2017

СамС–т "ВеликоС— двадцятки" у ГамбурзС– минув пС–д супровС–д протестС–в. Delo.UA розповС–даС” про те, що говорили С– яких висновкС–в дС–йшли лС–дери найбС–льших свС–тових економС–к С– з чим не погоджувались демонстранти

За мир у всьому свС–тС–

ТрадицС–йний самС–т "ВеликоС— двадцятки" проводять раз на рС–к чи два пС–сля 2008. До того про формат "ВеликоС— двадцятки" майже десять рокС–в не надто часто згадували С– лише фС–нансова криза змусила голС–в урядС–в С—С— членС–в скликати конференцС–ю в ВашинТ‘тонС–. З того часу зустрС–чС– G20 були завжди реакцС–йними С– вС–дповС–дали на виклики часу. СкажС–мо, формально темами самС–ту, що минув на вихС–дних у ГамбурзС–, були змС–ни клС–мату, боротьба з нерС–внС–стю, безробС–ттям, пошук вС–дповС–дей на мС–грацС–йну кризу, економС–чна мотивацС–я жС–нок тощо. Формально самС–т став зустрС–ччю "за все хороше проти всього поганого".

Метою таких зустрС–чей було створення мереж мС–ж лС–дерами найбС–льших свС–тових економС–к С– економС–к, що найбС–льш стрС–мко розвиваються. У 1990-х багато краС—н АзС–С— пережили фС–нансову кризу, тому С– членС–в "ВеликоС— двадцятки", яку створили в кС–нцС– 90-х, визначила ситуацС–я: лС–дери найбС–льших на той час економС–к свС–ту — як то США, ВеликобританС–С—, ФранцС–С— — зустрС–чаються з лС–дерами тих, що, буцС–мто, найбС–льш стрС–мко розвиваються, а також з головами мС–жнародних органС–зацС–й, наприклад, МВФ та СвС–тового Банку. Такий формат критикують не тС–льки з позицС–й альтерглобалС–стС–в (про них — далС–), а й з цС–лком мейнстрС–мноС— точки зору. Так, наприклад, станом на 2014 рС–к до "ВеликоС— двадцятки" не входили деякС– з економС–к, що стрС–мко розвинулись або були найпотужнС–шими — наприклад, ШвейцарС–я. За даними МВФ, навС–ть якщо вимС–рювати паритетну купС–вельну спроможнС–сть, яка формально С” пС–дставою для участС–, деякС– краС—ни, якС– входять до двадцятки перших економС–к, С” членами "ВеликоС— двадцятки" тС–льки завдяки представництву у Р„С, як, наприклад, НС–дерланди. Р†ран С– Тайвань узагалС– не репрезентованС–. Незважаючи на це, лС–дерС–в та лС–дерок окремих краС—н, особливо тих, якС– С” членами Р„С, запрошують на самС–ти.

За кулС–сами

Така ситуацС–я пов`язана з тим, що самС–т G20 С” радше пС–дставою для побудов мереж, неформального спС–лкування С– кулуарних зустрС–чей, нС–ж способом створити чС–ткС– резолюцС–С— для вирС–шення серйозних питань.

Одне С–з промо-вС–део кулуарних зустрС–чей, яке опублС–кувала прес-служба Бундестагу, можна розбирати на стоп-кадри. ДжастС–н Трюдо С– новообраний французький президент Емануель Макрон явно насолоджуються товариством один одного: Трюдо уже не перший раз демонструС”, що "французький" свС–т для Канади сьогоднС– куди ближчий, нС–ж "англосаксонський", який репрезентуС” прем`С”рка БританС–С— Тереза Мей.

ПопулярнС–сть Мей серед присутнС–х можна пояснити радше цС–кавС–стю, нС–ж впливовС–стю: БританС–я перебуваС” в невигС–дному становищС–. Безлад С– хаос всерединС– краС—ни, викликаний Брекзитом С– нещодавнС–ми парламентськими виборами, не додають БританС–С—, та С– самС–й Мей, полС–тичноС— ваги нС– вдома, нС– на мС–жнароднС–й аренС–.

Камера вихоплюС” напружену розмову президента Туреччини Реджепа Ердогана С– мС–нС–стра фС–нансС–в СаудС–вськоС— АравС–С— АбдулазС–за Аль-Ассафа. Король саудитС–в Салман в останню мить вС–дмовився вС–д участС– в самС–тС– С– Аль-Ассафу, судячи з усього, довелося обговорювати з Ердоганом катарську кризу. Припускають, що тС–льки втручання Туреччини зупинило СаудС–вську АравС–ю — гегемона арабського свС–ту — С– жорстко, аж до С–нтервенцС–С—, не дозволило зупинити Катар, який почав переговори з шиС—тським Р†раном.

Не можна оминути увагою першу неформальну зустрС–ч С– перший контакт ПутС–на С– Трампа. Схоже, лС–дери насолоджувались присутнС–стю один одного не менше, нС–ж Трюдо С– Макрон: потиски рук, усмС–шки. АмериканськС– спостерС–гачС– з завмиранням серця чекали на те, що вС–дбудеться, адже Трамп непередбачуваний С– могло трапитись що завгодно. КолишнС–й посол США в РосС–С— Майкл Макфол навС–ть опублС–кував у The Washington Times колонку, де радив Трампу, як слС–д поводитись. Хвилювання можна зрозумС–ти: у Трампа нема досвС–ду роботи в державних службах С– йому довелося зустрС–тись С–з важковаговиком полС–тичноС— арени, який сС–мнадцять рокС–в утримуС” владу без огляду на санкцС–С— та економС–чнС– проблеми.

Незвично з точки зору протоколу минула й офС–цС–йна зустрС–ч. СтенографС–С— переговорС–в не було, отже С–нформацС–С”ю можна манС–пулювати. Можна припускати, що цС–С”ю С–нформацС–С”ю скористаються як Трамп, так С– ПутС–н.

Незважаючи на це, хоч зустрС–ч С– затягнулась майже на двС– години замС–сть запланованих 25 хвилин, не варто припускати, що президенти дС–йшли згоди щодо багатьох питань у сферС– так званоС— "реальноС— полС–тики". Рекс ТС–ллерсон, держсекретар США, який теж був присутнС–м на зустрС–чС–, стверджував, що в основному президенти обговорювали глибоку стурбованС–сть американського народу втручанням РосС–С— у С—хнС– вибори — Трамп давив на ПутС–на саме у цьому питаннС– (ранС–ше президент США рС–шуче вС–дкидав такС– пС–дозри).

Навряд чи лС–дери США С– РосС–С— дС–йшли згоди С– щодо УкраС—ни. По-перше, Трампу невигС–дно було б досягати якихось домовленостей на цю тему з ПутС–ним: С”вропейськС– лС–дери точно були б вС–д них не в захватС–. Понад те, призначення представником щодо УкраС—ни Курта Волкера, колишнього посла США в НАТО, С– людини з орбС–ти противника Трампа, Джона МакКейна, продемонстрували, що швидше за все, питання врегулювання МС–нських домовленостей не перебуваС” у сферС– впливу американського президента.

Незважаючи на це, ПутС–н покинув зустрС–ч явно вдоволеним. Хоча Трамп С– впирався щодо окремих питань, вплинути на нього зазвичай куди простС–ше, нС–ж на Барака Обаму. Преса негайно охрестила С—хню зустрС–ч "успС–шним першим побаченням". В будь-якому випадку, дС–С— Трампа на руку РосС–С—. Вперше за довгий час ПутС–н отримав президента США, схожого на себе. ВС–н розмовляС” з Трампом однС–С”ю мовою, може розумС–ти, чого той хоче, С– може на нього впливати.

ПС–сля самС–ту Дональд Трамп, у свою чергу, вС–дмовився вС–д прес-конференцС–С— С– негайно вшився з Гамбурга. ВС–н С”диний зС– свС–тових лС–дерС–в не заходив С– через головний вхС–д будС–влС–, де вС–дбувався самС–т. ПС–сля й без того скандального виходу США з Паризького договору Трамп обговорюС” захист тарифС–в на сталь для американських промисловцС–в, тодС– як всС– С–ншС– лС–дери вписують у фС–нальну заяву самС–ту необхС–днС–сть позбутися будь-якого протекцС–онС–зму. ВС–н в С–золяцС–С—, як С– китайський лС–дер СС– ДзиньпС–н. Вони обидва — важливС– партнери, з якими решта змушенС– рахуватись, але пС–С”тету не вС–дчувають. ВС–сь зовнС–шньополС–тичноС— закоханостС– сьогоднС– лежить за маршрутом НС–меччина — ФранцС–я — Канада. ТеплС– стосунки Меркель з Макроном С– Трюдо дипломатичний протокол не може приховати. Як у ПутС–на нарештС– з`явився партнер для танцю на мС–жнароднС–й сценС–, так С– Меркель зрештою отримала союзникС–в, якС– не викликають у неС— огиди.

Ласкаво просимо до пекла

ТрадицС–йний самС–т супроводжують С– не менш традицС–йнС– вуличнС– протести. ОглядачС– С– полС–тики негайно спродукували безлС–ч теорС–й змов С– звинуватили учасникС–в С– учасниць протестС–в в упередженому ставленнС– до С—хнього лС–дера чи лС–дерки. Так, скажС–мо, консервативнС– полС–тичнС– оглядачС– у США пов`язали протести С–з присутнС–стю Дональда Трампа, зробивши висновок, що це спосС–б затягнути Америку у вирС–шення "дурнуватих соцС–альних проблем, якС– вони собС– вигадали".

Проте такС– звинувачення безпС–дставнС–: протести вС–дбувались пС–д час самС–тС–в уже давно, С– у час, коли президентом США був "антитрамп" Барак Обама — теж.

Ангела Меркель спецС–ально прагнула провести самС–т у Гамбургу, мС–стС– з високим протестним потенцС–алом, аби продемонструвати електорату С– мС–жнароднС–й спС–льнотС–, що ситуацС–я перебуваС” пС–д контролем. Однак вдалось С—й це посередньо. На кС–нець самС–ту приблизно двС–стС– полС–цейських отримали поранення, затримали, за рС–зними даними, до трьохсот учасникС–в протестС–в. Однак помилково вважати, що тактику хулС–ганства застосовуС” бС–льшС–сть С–з тих, хто вийшли на вулицС–.

НапередоднС– самС–ту мережС– мС–сцевих "лС–вих" органС–зацС–й скоординували час та мС–сце дС–й, С– в п`ятницю у мС–стС– вС–дбулось близько тридцяти демонстрацС–й пС–д гаслами "Ласкаво просимо до пекла". Незначний сегмент альтерглобалС–стС–в, вС–домий як "Чорний блок", став ядром хулС–ганства С– безладу. ПолС–цС–я застосовувала до учасникС–в протестС–в насильство, зокрема, водомети.

ОскС–льки учасники та учасницС– протестС–в не мають анС– конкретних лС–дерС–в, анС– чС–ткоС— програми, С—хня мотивацС–я не надто прозора, понад те — вона не унС–фС–кована, проте можна видС–лити кС–лька основних лейтмотивС–в гасел. ЗмС–на клС–мату, нерС–внС–сть, вС–йськовС– конфлС–кти, становище, у якому опиняються бС–женцС– тощо — це, на думку багатьох учасникС–в С– учасниць, проблеми, якС– тС–сно пов`язанС– з капС–талС–стичним свС–товим порядком. Здавалося б, такий порядок денний багато у чому перетинаС”ться з порядком денним самС–ту, який, помС–ж С–ншого, фокусувався на змС–нах клС–мату, нерС–вностС– (скажС–мо, гендернС–й), безробС–ттС– тощо. Однак тих, хто обговорюС” цС– проблеми в кабС–нетах С– кулуарах, полС–цС–я захищаС”, а тС–, хто влаштовують вуличнС– протести, опиняються пС–д водометами.

Головною причиною таких регулярних С– масових протестС–в С” навС–ть не питання, якС– вирС–шують лС–дери "ВеликоС— двадцятки", а сам формат самС–ту G20. Неприйняття викликають закритС– зустрС–чС– С– кулуарнС– домовленостС– свС–тових лС–дерС–в та лС–дерок, а також те, що таке обмежене коло осС–б вирС–шуС” проблеми, якС– стосуються бС–льшостС– населення ЗемлС–, С– нС– до кого не прислухаС”ться, ба,бС–льше — не маС” смС–ливостС– вийти до протестувальникС–в. БС–льше того: закрите коло економС–к, якС– перебувають на вершечку глобальноС— нерС–вностС– С– створюють проблеми, що стосуються всС–х, на думку учасникС–в С– учасниць протестС–в, не мають права ухвалювати рС–шення, не порадившись С–з тими, на кого вони вплинуть.

Незважаючи на це, подС–бнС– протести навряд чи можуть досягти значного успС–ху: такС– демонстрацС–С—, а також альтернативнС– форуми С– зустрС–чС–, тривають уже багато рокС–в не тС–льки стосовно G20, а й будь-яких значних зустрС–чей лС–дерС–в потужних економС–чних С– вС–йськових сил. СвоС—м корС–нням подС–бнС– рухи сягають як мС–нС–мум дев`яностих, а може, й ранС–ше. Проте неспроможнС–сть вибудувати чС–тку програму, артикулювати конкретнС– вимоги, а деколи й системно працювати над конкретними питаннями роблять цС– протести безплС–дними. ОкремС– органС–зацС–С—, якС– долучаються до протестних рухС–в, як-то ГрС–нпС–с, у своС—й вужчС–й царинС– працюють доволС– успС–шно, але С–нклюзивнС–сть альтерглобалС–стських протестС–в прирС–каС” С—х на спорадичнС–сть С– беззмС–стовнС–сть. ОсобливоС— уваги в цьому сенсС– заслуговуС” так званий "Чорний блок", у тактиках якого порожнС– символи (чорний одяг, маски, трощення вС–трин С– автомобС–лС–в, тощо) пС–дмС–няють собою смисли.

НаслС–дки самС–ту

За пС–дсумками зустрС–чей лС–дери та лС–дерки G20 змогли напрацювати заяву, яку можна охарактеризувати так само, як С– заяви С—хнС–х опонентС–в з вулиць Гамбурга: розфокусована С– не надто конкретна.

З одного боку, така заява вказуС” на цС–ннС–сний напрямок руху, щодо якого можуть погодитись свС–товС– лС–дери С– на розумС–ння викликС–в, якС– стоять перед свС–товою спС–льнотою. Серед них не тС–льки так званС– "проблеми першого свС–ту", а й, наприклад, поява стС–йких до антибС–отикС–в штамС–в мС–кроорганС–змС–в, доступ до питноС— води С– так званий дС–джитал-розрив (поглиблення як внутрС–шнС–х, так С– мС–жнародних нерС–вностей з приходом нових технологС–й).

З С–ншого — досягти згоди щодо С–мплементацС–С— добрих намС–рС–в свС–товим лС–дерам С– лС–деркам часто дуже складно. Так, скажС–мо, коли справа доходить до "вирС–шення проблем, якС– лежать в коренС– вимушеноС— мС–грацС–С—", про яке йдеться в заявС–, С–нтереси часто переважують гарнС– слова С– багато краС—н, якС– С” основними мС–сцями перебування для бС–женцС–в (уже не кажучи про краС—ни походження бС–женцС–в), навС–ть не представленС– на самС–тС–, а такС– мС–жнароднС– органС–зацС–С—, як UNRA (пС–дроздС–л ООН у справах бС–женцС–в), часто залишаються недофС–нансованими, С– заявами про необхС–днС–сть отримувати найсвС–жС–шС– данС– вС–д таких органС–зацС–й схожС– проблеми не вирС–шити.

Це свС–дчить про те, що згода присутнС–х на самС–тС– "ВеликоС— двадцятки" це в першу чергу С–люзС–я цС–лС–сностС–. Незважаючи на це, не варто недооцС–нювати С– декларативноС— важливостС– заяви, особливо в динамС–цС–. Увага свС–тових лС–дерС–в переходить вС–д питань вС–йськовоС— безпеки С– фС–скальноС— полС–тики до питань глобальноС— нерС–вностС– С– соцС–альних проблем.

Для окремих лС–дерС–в та лС–дерок самС–т може мати С– внутрС–шньополС–тичнС– наслС–дки. СкажС–мо, Тереза Мей скористалась нагодою дещо вС–дновити втрачений пС–сля виборС–в престиж. А от АнгелС– Меркель не так пощастило: напередоднС– загальнонацС–ональних виборС–в критика нС–мецькоС— преси щодо нездатностС– забезпечити спокС–й пС–д час самС–ту С—й не надто зручна.


Источник: delo.ua Версия для печати
Комментарии
 
Ваш комментарий
 Имя   Город
  до 500 символов
 

 
Еще новости

  • Кто на выход из ЕС: ТОП-5 европейских стран с наименьшим уровнем поддержки Евросоюза
  • Ультраправые в правительстве Австрии: что это значит для Украины и Европы
  • Сдержать нельзя воевать: как КНДР раскалывает американскую политику
  • Помощь по-европейски: Как богатые страны ЕС субсидируют бедные
  • Кто платит за оборону в Европе
  • Налоговая реформа по-американски: республиканцы хотят вернуть крупный бизнес в США
  • Что значит признание Трампом Иерусалима столицей Израиля
  • Панацея или провал: опыт введения накопительного уровня пенсионной системы в разных странах мира
  • Оппозиция в коалиции: останется ли Меркель канцлером
  • Pardise Papers: второй удар по мировым офшорам